# MindManager 2021 21.1汉化版

MindManager 2021 21.1汉化版

软件介绍

MindManager专业思维导图软件,美国Mindjet公司开发,一款可视化管理的思维导图软件,界面友好功能强大,头脑风暴、会议管理及项目管理工具帮您轻松创建思维导图,有序组织思维、资源和项目进程。

软件截图

1.jpeg

更新日志

https://www.mindmanager.com/cn/product/mindmanager/#features

下载地址

百度网盘(提取码:zega)

阿里云


已有 0 条评论

    欢迎您,新朋友,感谢参与互动!